Rekarnegymnasiet

Tillverkning och montering av stomme
Smidesgrind