EN 1090 & ISO 3834-2

I fler och fler brancher ställs krav på styrda och kvalitétssäkrade svetsprocesser. För att möta dessa krav har vi på 3 Byggsmeder i Eskilstuna AB valt att cetifiera vår svetsverksamhet enlig ISO 3834-2, EN 1090 samt CE-märkta produkter, vilket gör att våra kunder kan vara trygga i att deras produkter svetsas på ett sätt som motsvarar deras krav.

CPR EGintyg 2015

Certifikat 2015

Certifikat  En 1090