Biostaden i Eskilstuna

Näst intill 80 ton stål gick åt till att bygga nya BioStaden i Eskilstuna