LILL-JANSHUSET

Lill-Janshuset i Stockholm ett inte helt enkelt projekt eftersom byggnaden är grönklassad, det vill säga har ett särskilt värde kulturhistoriskt, och inte får byggas om hur som helst.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE FORMAT